viêm tuyến tiền liệt
Share

Viêm tuyến tiền liệt là tình trạng viêm nhiễm tại bộ phận tuyến tiền liệt do vi khuẩn khi nó được gây ra bởi nhiễm trùng với vi khuẩn. Viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn bắt đầu một cách nhanh chóng. Viêm tuyến tiền liệt mãn tính do vi khuẩn kéo dài trong 3 tháng trở lên. Viêm tuyến tiền liệt không gây ra bởi vi khuẩn được gọi là viêm tuyến tiền liệt mãn tính. 

Đọc tiếp...